FLA

Virtuaalinen Friisiläislaatuarvostelu

2011 arvostelu

FLA1* | 80-85 pistettä
FLA1 | 70-79 pistettä
FLA2 | 60-69 pistettä
FLA3 | 50-59 pistettä


Osa-alueet

1. Luonnekuvaus: 20 pistettä
2. Suku: 20 pistettä
3. Kilpailumenestys: 20 pistettä
4. Muu menestys: 10 pistettä
5. Lisäpisteet: 15 pistettä


Arvostelu

1. Luonnekuvaus: 20p.

 • Yhdestä kohdasta saa enintään neljä pistettä, kirjoita siis mieluummin vähän monesta asiasta kuin paljon parista. Luonnekohtia: yleisesti, hoidettaessa/maasta käsin, ratsastaessa (eri lajit mahdollisesti erikseen), ajettaessa, maastossa, kilpailuissa...
 • Luonteen arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomioita sen monipuolisuuteen, luettavuuteen ja virheettömyyteen. Hyvä luonne on jaettu järkevästi kappaleiksi eikä sisällä kielioppivirheitä tai ristiriitaisuuksia. Luonnekuvauksen eteen tulee nähdä vaivaa.

2. Suku: 20p.

 • Huomioidaan vain kolme ensimmäistä sukupolvea
 • Lisätiedoista sukutaulussa (väri, säkäkorkeus, palkinnot, rodut...) saa 0,25 pistettä per yksilö
 • 2.a Suvulliset
 • 1. polven sijoituksista saa enintään 10 pistettä, yksi piste per 10 sijoitusta
 • 2. ja 3. polven sijoituksista saa enintään viisi pistettä, yksi piste per 20 sijoitusta
 • 1. polven muusta menestyksestä saa pisteitä puolet kuin mitä kerrottu 4. osiossa
 • 2. ja 3. polven muusta menestyksestä saa pisteitä neljäsosan kuin mitä kerrottu 4. osiossa
 • EVM-yksilöiden selvityksistä jaetaan pisteitä siten kuin kerrottu 2.b-kohdassa
 • 2.b Suvuttomat
 • Arvostellaan sukuselvitys samoin perustein kuin luonnekuvaus
 • Sukuselvityksestä annetaan enintään kolme pistettä per selvitetty sukulainen

3. Kilpailut: 20p.

 • 0,5p. per sijoitus
 • 1p. per tarinasijoitus
 • Huomioon otetaan kaikki sijoitukset seuraavista lajeista: koulu-, este-, kenttä-, maastoeste-, askellaji-, matka- ja lännenratsastus sekä valjakkoajo

4. Muu menestys: 10p.

 • KTK-I, VIR MVA, VIP MVA: 2p.
 • KTK-II, KTK-III, Ch, Fn, FF, PP MVA, Diploma, Class I: 1p.
 • Laatuarvostelun I-palkinto: 3p.
 • Laatuarvostelun II-palkinto: 2p.
 • Laatuarvostelun III-palkinto: 1p.
 • Jälkeläisluokka A: 3p.
 • Jälkeläisluokka AB: 2p.
 • Jälkeläisluokka B tai C: 1p.
 • Laatuarvosteluihin lasketaan VRL:n jaosten laatuarvostelut, yleislaatuarvostelu sekä VPA:n, MEJ:n ja RHL:n laatuarvostelut (2.a osiossa myös FLA)

5. Lisäpisteet: 15p.

 • Päiväkirjamerkinnät ja valmennukset: 1p. per teksti